" />

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 16 ก.ย. - 30 ก.ย.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 bdbf2117947 คริศา 5,886,578.20 7,000 บาท
2 bdbf2103379 นุจรีย์ 4,593,265.00 4,000 บาท
3 bdbf2103725 อัญญา 3,462,358.50 2,000 บาท
4 bdbf2117948 แพรวา 3,108,963.75 1,000 บาท
5 bdbf2117949 วุฒิไกร 3,003,256.70 500 บาท
6 bdbf2117309 มะลิวัลย์ 2,987,623.69 200 บาท
7 bdbf2117291 สุพรรษา 2,893,265.23 200 บาท
8 bdbf2117131 สุกัญญา 2,736,987.00 200 บาท
9 bdbf2113945 นฤมล 2,536,258.00 200 บาท
10 bdbf2113057 Napatson 2,523,653.20 200 บาท
11 bdbf2112498 ภูมิพัฒน์ 2,433,265.00 200 บาท
12 bdbf2117942 จิรทีปต์ 1,932,658.25 200 บาท
13 bdbf2111925 Anucha 1,823,254.56 200 บาท
14 bdbf2111041 พรนภา 1,632,598.00 200 บาท
15 bdbf2110310 orawan 1,612,354.80 200 บาท
16 bdbf2117443 คณุตม์ 1,295,647.36 200 บาท
17 bdbf2117380 กฤตัชญ์ 1,132,845.69 200 บาท
18 bdbf2103725 อัญญา 1,003,678.28 200 บาท
19 bdbf2114128 ธานินทร์ 807,701.00 200 บาท
20 bdbf2100739 อดิศักดิ์ 544,641.00 200 บาท
21 bdbf2117441 พรรณติญา 487,195.50 200 บาท
22 bdbf2103630 สิทธิพงษ์ 292,089.20 200 บาท
23 bdbf2100203 ธมนวรรณ 240,633.00 200 บาท
24 bdbf2101009 อนงค์รัก 228,984.22 200 บาท
25 bdbf2100793 ทนงศักดิ์ 227,346.20 200 บาท
26 bdbf2100838 วาสนา 200,732.00 100 บาท
27 bdbf2100770 ศุภชัย 199,819.00 100 บาท
28 bdbf2101140 วสัน 193,623.40 100 บาท
29 bdbf2100629 มนตรี 191,736.00 100 บาท
30 bdbf2117442 สมถึก 190,326.00 100 บาท
31 bdbf2117942 ภูวนุช 189,325.00 100 บาท
32 bdbf2117939 อรอนงค์ 188,895.00 100 บาท
33 bdbf2117950 อติวัณณ์ 187,985.00 100 บาท
34 bdbf2111895 ภานุวัฒน์ 185,478.00 100 บาท
35 bdbf2117941 จิรทีปต์ 183,698.36 100 บาท
36 bdbf2100862 ณรงค์ฤทธิ์ 182,520.03 100 บาท
37 bdbf2103715 คฑาวุธ 154,233.00 100 บาท
38 bdbf2117951 ชนม์ณกานต์ 152,847.39 100 บาท
39 bdbf2101377 ดาริณี 146,900.90 100 บาท
40 bdbf2117944 ณัฐปคัลภ์ 142,879.00 100 บาท
status: err: